2023-24 AI-automated-parking

AI-automated-parking

Έργο για συμμετοχή στον 6ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Η ομάδα ρομποτικής του σχολείου μας 2ο ΕΠΑΛ / ΕΚ Αγρινίου προτείνει ένα σύστημα αναγνώρισης μέσω του οποίου θα γίνεται διαχείριση των αυτοκινήτων ενός πάρκινγκ. Το πρόβλημα της στάθμευσης στις μεγαλουπόλεις είναι πολύ μεγάλο. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα διαχείρισης το οποίο θα μειώνει τους χρόνους αναμονής ειδικά για τους πελάτες που έχουν δεσμευμένη θέση στο πάρκινγκ.

Η πρότασή μας έχει ως εξής. Με την εμφάνιση ενός αυτοκινήτου ένα σύστημα αυτόματης αναγνώρισης θα ελέγχει αν ανήκει σε δεσμευμένη θέση. Αν ναι αυτόματα ένα ρομποτικό σύστημα θα το παραλαμβάνει και θα το οδηγεί στη θέση του.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα διαχείρισης το οποίο θα μειώνει τους χρόνους αναμονής σε πάρκινγκ για τους πελάτες που έχουν δεσμευμένη θέση σ’ αυτό καθως επίσης αποφυγή μικροατυχηματων γιατί όλα θα γίνονται αυτοματοποιημένα και τελος εξοικονόμηση επιπλέον χώρου γιατί όλα θα γίνονται αυτοματοποιημένα. Η πρότασή μας έχει ως εξής. Με την εμφάνιση ενός αυτοκινήτου ένα σύστημα αυτόματης αναγνώρισης θα ελέγχει αν ανήκει σε δεσμευμένη θέση. Αν ναι αυτόματα ένα ρομποτικό σύστημα θα το παραλαμβάνει και θα το οδηγεί στη θέση του. Εάν το όχημα δεν είναι στη λίστα τότε θα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα που θα προειδοποιεί τον οδηγό.

Οι μαθητές από την εμπλοκή τους με αυτό το project θα δουλέψουν με το κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, την αναγνώριση εικόνων και θα είναι σε θέση να υποστηρίζουν αυτές τις τεχνολογίες σε εφαρμογές που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων.

Θα δημιουργήσουμε σε 3d εκτυπωτή το ρομποτικό όχημα που θα παραλαμβάνει το όχημα του πελάτη και οτιδήποτε σχετίζεται με τη γενικότερη διαχείριση του πάρκινγκ.

Υλικά που θα χρειαστούμε :

 • Arduino UNO R4 WiFi x 1
 • Gravity HUSKYLENS camera x 1
 • Robot Smart Car 2WD x 1
 • Dual Motor Driver Module L298N x 1
 • Πλακέτα Δοκιμών x 1
 • Jumper Wires F-M x 3
 • Servo x 5
 • ESP8266 WiFi Module x 1
 • Ultrasonic Sensor x 1
 • I2c Display x 1
 • Μπαταριοθήκη 4xAΑ - με USB x 1
 • Διάφορες μπαταρίες x 1
 • 3D Printer Filament x 1

 

Δείτε την Παρουσίαση του Project

 

Παρουσίαση AI Parking

Images

Συνδεθείτε μαζι μας

Επικοινωνία

Slide