2021-22 Σύστημα διαλογής υλικών (Μέταλλο, γυαλί, πλαστικό)

Έργο για συμμετοχή στο 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση: Κυκλική Οικονομία

Πληροφορίες

Η ομάδα ρομποτικής του σχολείου μας "2ο ΕΠΑΛ / ΕΚ Αγρινίου" προτείνει ένα σύστημα ανακύκλωσης μέσω του οποίου θα μπορούμε να κάνουμε καλύτερη διαλογή των υλικών. Η πρότασή μας είναι η εξής:

Να διαχωρίζεται το χαρτί από τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα υλικά (μέταλλο, γυαλί, πλαστικό) που συλλέγονται στους γνωστούς μπλε κάδους και να μπει σε τρίτο κάδο π.χ. καφέ.

Η υλοποίηση που προτείνουμε περιλαμβάνει ένα σύστημα διαλογής των υλικών που θα συλλέγονται στους μπλε κάδους, οι οποίοι θα περιέχουν πια μέταλλο, γυαλί και πλαστικό.

Θα δημιουργηθεί από ένα 3d εκτυπωτή ένας “πύργος” μέσα στον οποίο θα μπαίνουν τα υλικά. Στην πορεία τους προς τα κάτω θα περνούν μπροστά από αισθητήρες και με τη χρήση κινητήρων θα οδηγούνται στους κάδους. Έτσι :

  • θα εντοπίζονται τα μέταλλα και θα διαχωρίζονται στο πρώτο κάδο.
  • στην συνέχεια το γυαλί θα τοποθετείται σε δεύτερο κάδο.
  • το υλικό που θα περισσέψει θα είναι το πλαστικό, όπου και αυτό με τη σειρά του θα τοποθετείται σε ξεχωριστό κάδο.

Σημειώσεις.

  • Η κλίμακα είναι μικρότερη του κανονικού.
  • Τα υλικά έχουν το ίδιο μέγεθος για λόγους ομοιομορφίας.
  • Επειδή η ενασχόληση με γυαλί ενέχει κινδύνους για τους μαθητές, χρησιμοποιούμε ιδιότητες που έχει το plexiglass και είναι παρόμοιες.

Όλη η κατασκευή θα υποστηρίζεται ενεργειακά από έναν Solar tracker ο οποίος θα κινεί φωτοβολταϊκό το οποίο :

  • θα ακολουθεί τη πορεία του ήλιου
  • όταν νυχτώσει θα επιστρέφει στην ανατολή για να είναι έτοιμος την επόμενη ημέρα
  • όλα τα μέρη θα εκτυπωθούν από 3d εκτυπωτή
project 2021-22

Συνδεθείτε μαζι μας

Επικοινωνία

Slide