2019-20 Κλιματική αλλαγή και Γεωργική Παραγωγή

Το Θέμα της του project είναι «Κλιματική Αλλαγή και Γεωργική Παραγωγή»

 

Περιγραφή του προγράμματος:

Το έργο που υλοποιούμε αυτή την σχολική χρονιά σχετίζεται με την Κλιματική Αλλαγή και το πως μπορούμε με ρομποτικά συστήματα - αυτοματισμούς να εξοικονομήσουμε πόρους στην Αγροτική Παραγωγή

Συγκεκριμένα υλοποιούμε ένα θερμοκήπιο (μακέτα) στο οποίο θα υπάρχουν αυτοματισμοί για το εξαερισμό του για τη σκίασή του καθώς και για την θέρμανση το χειμώνα. Επίσης θα με ρομποτικούς μηχανισμούς θα έχουμε την συλλογή και στην συνέχεια διαλογή των προϊόντων, σε διπλανό χώρο (μακέτα), που παράγονται στο θερμοκήπιο.

Αναλυτικότερα με αισθητήρες θερμοκρασίας όταν η θερμοκρασία μέσα στο θερμοκήπιο θα ανεβαίνει πάνω από ένα όριο, θα ανοίγουν οι θύρες αερισμού του θερμοκηπίου με ρομποτικούς βραχίονες. Εδώ θα υπάρχει η εξής καινοτομία. Το χειμώνα δεν θα ανοίγει η θύρα αερισμού προς το περιβάλλον αλλά προς το εργοστάσιο. Με αυτό το τρόπο ο ζεστός αέρας του θερμοκηπίου θα διοχετεύεται στο εργοστάσιο και θα το θερμαίνει. Κατά συνέπεια αναμένουμε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που θα απαιτούταν για την θέρμανση του εργοστασίου.  Το καλοκαίρι όταν η περίσσια θερμότητα δεν θα είναι χρήσιμη θα ανοίγει η εξωτερική θύρα προς το περιβάλλον για απαγωγή της θερμότητας. Επιπλέον θα κατεβαίνουν και τα σκιάδια του θερμοκηπίου για να περιοριστεί η ηλιακή ακτινοβολία στο θερμοκήπιο άρα και  η θερμοκρασία κάνοντας την ψύξη του πιο αποδοτική.

Το χειμώνα το θερμοκήπιο θα θερμαίνεται από ένα σύστημα αβαθούς γεωθερμίας. Παίρνοντας ενέργεια από μία ανεξάντλητη - ανανεώσιμη πηγή όπως το υπέδαφος αναμένουμε σημαντικά οφέλη εξοικονόμησης ενέργειας, με δεδομένο ότι η γεωθερμία είναι ίσως ο πιο αποδοτικός τρόπος θέρμανσης τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Έτσι με τη γεωθερμία έχουμε μια σταθερή θερμοκρασία παρέχοντας στα φυτά ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξή τους.

Στο θερμοκήπιο θα υπάρχει ένα ρομποτικό σύστημα το οποίο θα συλλέγει τους καρπούς αυτόματα και θα τους οδηγεί σε διαλογή και συσκευασία. Με αυτό το τρόπο ο παράγων άνθρωπος περιορίζεται με αποτέλεσμα την υψηλή ποιότητα των προϊόντων.

Όλες αυτές οι εργασίες θα παρακολουθούνται από υπολογιστικό σύστημα δίνοντας ανά πάσα στιγμή πληροφορίες στον αγρότη - παραγωγό για το τι συμβαίνει.

Η προστιθέμενη αξία για τους μαθητές που θα εμπλακούν είναι πάρα πολύ μεγάλη γιατί θα κληθούν να εφαρμόσουν στην πράξη αυτά που διδάσκονται. Έτσι σε ένα σχετικά ελεγχόμενο περιβάλλον αποκτούν δεξιότητες επαγγελματία που είναι ένα από τα ζητούμενα στα ΕΠΑΛ 

Φωτογραφίες

Video

Συνδεθείτε μαζι μας

Επικοινωνία

Slide