2022-23 Η πόλη που ονειρεύομαι

Η πόλη που ονειρεύομαι

Πληροφορίες

Στο έργο υπάρχει ένα σπίτι στο οποίο θα υπάρχουν  δύο αυτοματισμοί. Ο πρώτος θα εκκινεί ένα σύστημα αβαθούς γεωθερμίας όταν η θερμοκρασία θα πέφτει σε πολύ υψηλά επίπεδα ή πέφτει σε πολύ χαμηλά. Ο δεύτερος σχετίζεται με το αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο περσίδων σκίασης που είναι εγκατεστημένα στο σπίτι. Εάν υπάρχει πολύ φως οι περσίδες κλείνουν αυτόματα, αλλιώς παραμένουν ανοιχτές ούτως ώστε να φωτίζεται το εσωτερικό του σπιτιού.

Το project ολοκληρώνεται με ένα υπόγειο σύστημα διαλογής απορριμμάτων. Η διαλογή γίνεται στα υλικά μέταλλο, γυαλί, πλαστικό. Τα υλικά καθώς προχωρούν σε έναν πύργο διαλογής περνάνε μπροστά από διάφορους αισθητήρες και με αυτό τον τρόπο γίνεται η διαλογή τους. Όταν ένας κάδος γεμίσει μέσω από αυτόματα συστήματα κίνησης και αναβατόριο οδηγείται στην επιφάνεια για αποκομιδή.

 

Tο έργο υποστηρίχθηκε από το ΝΟΗΣΙΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»» μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση   της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Images

Videos

Αυτοματισμοί

Smart House

Διαλογή

Παρουσίαση WRO-2023

Συνδεθείτε μαζι μας

Επικοινωνία

Slide